Reklamacje

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem
a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, oraz na jego stronie internetowej https://rf.gov.pl/.

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem
a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20 oraz na stronie internetowej https://knf.gov.pl/.

 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem : ul. Kruczkowskiego 10,
00 – 380 Warszawa oraz na stronie internetowej https://zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP